Liebe Kundinnen und Kunden

Wir unterstützen die Mmaßnahmen gegen Ausbreitung der Corona Virus
Unser Geschäft bleibt daher bis auf Weiteres und mindestens bis zum 19.04.2020 geschlossen

Bleiben Sie gesund

Sila Thaimassage Team

Sila Thaimassage

การนวดแผนไทยของคุณในแฮมม์
การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน โทรหาเรา 02381 5440813 ยินดีต้อนรับ

บริการของเรา

Sila Thaimassage Hamm

การนวดบำบัด 8 แบบที่แตกต่างกัน ทุกอย่างคือการนวดแผนไทยนวดน้ำมันและหินร้อน ฯลฯ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนวดบำบัด โทรหาเราที่ 02381 5440813 

Sila-Wellness Massage

นวดแผนไทย (ไม่มีน้ำมัน)

การนวดน้ำมันอโรมาด้วยน้ำมันที่เป็นกลางหรือ

น้ำมันน้ำหอมที่แตกต่างกัน

นวดหลังด้วยน้ำมัน ศีรษะและไหล่

นวดเท้าพร้อมแช่เท้า

การนวดด้วยหินร้อนด้วยน้ำมัน

นวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร

We offer No Erotic Services!