Sila Thaimassage

การนวดแผนไทยของคุณในแฮมม์
การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน โทรหาเรา 02381 5440813 ยินดีต้อนรับ

บริการของเรา

Sila Thaimassage Hamm

การนวดบำบัด 8 แบบที่แตกต่างกัน ทุกอย่างคือการนวดแผนไทยนวดน้ำมันและหินร้อน ฯลฯ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนวดบำบัด โทรหาเราที่ 02381 5440813 

Sila-Wellness Massage

นวดแผนไทย (ไม่มีน้ำมัน)

การนวดน้ำมันอโรมาด้วยน้ำมันที่เป็นกลางหรือ

น้ำมันน้ำหอมที่แตกต่างกัน

นวดหลังด้วยน้ำมัน ศีรษะและไหล่

นวดเท้าพร้อมแช่เท้า

การนวดด้วยหินร้อนด้วยน้ำมัน

นวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร

We offer No Erotic Services!